Eierstyret

Eierstyret har i samarbeid med daglig leder det overordnede ansvaret for den daglige driften i barnehagen.

 

 

Eierstyret består av 5 foreldre:

Styreleder:

Espen Haugan tlf 97577106

Nestleder:

Kristina Aastrøm tlf 91534351

Styremedlemmer:

Aina Pettersen tlf 95734565

Ståle Monsen tlf 90687921

Mats Nordmo tlf 92418481

Varamedlem:

Lena Stavnes Magnussen