Satsningsområder

Gjennom leken fremmes barnets utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og følelsesmessig. Gjennom leken kan barnet forberede og bearbeide opplevelser. Men først og fremst gir leken glede for barnet. Barnet har en indre motivasjon til å leke.

LEK:
Det er jo et kjent fenomen at lek er svært viktig for barn. Gjennom leken fremmes barnets utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og følelsesmessig. Gjennom leken kan barnet forberede og bearbeide opplevelser. Men først og fremst gir leken glede for barnet. Barnet har en indre motivasjon til å leke.

Men det som blir utfordringa og målet for oss voksne både i hjemmet, skoler og barnehager er å gi tilstrekkelig tid og rom til at den gode leken kan utvikle seg. Videre blir det viktig å gi næring til leken.

Vi i Trollstua veklegger lek, og ønsker å tilrettelegge for god lek. Vi tilrettelegger praktisk ved å gi leken tilstrekkelig plass og uforstyrrende tid, og å tilby leker tilpasset barna. I tillegg observerer vi voksne barna i leken for å bli kjent med deres ønsker, behov og interesser, og dermed være i stand til å tilrettelegge bedre.

 

HØFLIGHET/ RESPEKT FOR HVERANDRE:
Høflighet og respekt for hverandre - eller rett og slett "normal folkeskikk" er et viktig punkt i barnas oppdragelse både hjemme og i barnehagen. Dette legger vi stor vekt på i vårt pedagogiske arbeid i barnehagen.
Blant annet i måltidssituasjonene kommer dette til uttrykk. Barna lærer seg å vente på tur, være høflig ved å si ”kan jeg få?, kan du sende meg en brødskive?, takk for maten” og lignende.

Videre har vi samlinger hvor barna lærer å ta hensyn til hverandre, både i forhold til å vente på tur når andre snakker, være stille, sitte ordentlig og lignende. Blant annet er det viktig i den daglige samlingsstunda å ha respekt for det barnet som er kjøkkenhjelp, og la den gjøre sine oppgaver, og være konsentrert i forhold til det.

Det å rekke opp handa, vente på tur og ta hensyn til andres meninger er en stor del av sosialiseringsprosessen. Vi er alle en del av et fellesskap hvor vi må ta hensyn til enkeltindividene.

ENKELTBARNET I SENTRUM:
Det er viktig at barn tilegner seg sosiale egenskaper, og i løpet av førskolealder gjør seg erfaringer som gjør at barnet har progresjon i forhold til dette, og at det legges et grunnlag med gode sosiale egenskaper som blir viktig for samhandling med andre mennesker videre i livet.

Likevel er det alltid viktig at vi som enkeltpersoner føler oss sett - også i store grupper. Liten som stor har behov for dette!                                    

Det å føle seg sett, respektert og anerkjent er viktig for vårt selvbilde og ikke minst for vår trivsel og trygghet. I en barnehage med mange barn blir dette spesielt viktig. Alle barn har et behov for å uttrykke seg og bli sett, men vi er alle ulike og uttrykker dette forskjellig. Noen er stille og sjenerte, mens andre er mer frempå og uttrykker seg godt muntlig. Kroppspråket er heller ikke like tydelig hos alle. Personalets oppgave blir å oppmuntre og legge et grunnlag hvor barnet har selvtillit til å kunne gi uttrykk for egne behov og meninger.

I Trollstua er vi opptatte av at hvert enkelt barn skal føle seg trygg, og at vi ser både de "stille" og de mer utadvendte barna. Videre er det viktig å kjenne hvert enkelt barn så godt at deres behov kan tilfredsstilles på best mulig måte.

Barnehagens tre avdelinger har et nært samarbeid. Personalet kjenner alle barna i barnehagen, og motsatt. Dette syns vi gjør barnehagen mer personlig, noe som igjen er viktig for enkeltbarnets trygghet og trivsel. 

Vi har et godt foredresamarbeid, og er opptatte av både den daglige kontakten, foreldremøter og foreldresamtaler. Det skal tas hensyn til foreldrenes ønsker. Foreldrene kjenner barnet sitt best!

Enkeltbarnet i sentrum blir viktig i alle situasjoner. Barnet skal føle seg respektert og anerkjent, og at det blir sett som den ene jenta eller gutten det er!