Barnehagens målsetting

Med utgangspunkt i vårt pedagogiske grunnsyn og barnehageloven har Trollstua barnehage utarbeidet en egen målsetting for vår pedagogiske virksomhet: Med lek og glede vil vi skape samhold og trygghet - med plass til alle. Gjennom samhold og trygghet styrker vi selvtillit, selvstendighet, ferdighet og kunnskap.