Priser

Priser pr 01.01.20

0 - 6 år
kr 3135,- 100%

Søskenmoderasjon er 15% på totalbeløpet for 2 barn.
Der er 50% moderasjon på barn 3 og 4.

2 barn: kr 5330,-.

Depositum betales inn ved søknad og er på kr. 2000,- pr. barn.