Søknadskjema

Søknad om barnehageplass i Trollstua

Opptakskriterier:

Ta kontakt med barnehagen før du søker om plass. Dette er fordi det kreves et depositum fra deg for å være kvalifisert søker.

Depositumet er på kr. 2000,-

Når depositumet er betalt kommer barnet på vår venteliste.

Alle barnehagene i Senja kommune har felles, elektronisk søknadsskjema. Du søker viahttps://barnehage.visma.no/senja