Foreldrerådet

Foreldrerådet består av 5 foreldre: Leder: Lena Stavnes Magnussen tlf 91194445 Ailen Ulekleiv Hansen tlf 45273048 Martine Skoglund tlf 40451579 Steve Rokstad tlf. 90899455 Erik Ag tlf. 95772244 Espen Norbakken tlf 99703804

Foreldrerådet er valgt inn av foreldrene og de ansatte i barnehagen. Oppgavene til foreldrerådet er organisering av dugnader,  og andre sosiale begivenheter.