Velkommen til Trollstua Barnehage

Trollstua er en 3 avdelings barnehage som ligger øverst i Mellomlia boligfelt. Barnehagens avdelinger er Småtroll 0-2 år, Skogstroll 2-4 år og Fjelltroll 4-6 år. Med naturskjønne omgivelser; skogen og slalombakken, ligger forholdene til rette for et trivelig fysisk miljø. Trollstua er en privat foreldreeid barnehage.

Trollstua barnehage er delt inn i tre avdelinger. Småtroll 0-2 år, Skogstroll 2-4 år og Fjelltroll 4-6 år
Åpningstiden er fra klokken 07.15 - 16.30.

Barnehagen har 1 Lavvo, 1 grillhytte og 2 gapahuker. Foruten lavvo'ene bruker vi slalombakken, nærmiljøanlegget, skogen og fjæra. En av gapahukene og grillhytta er plassert nært barnehagen slik at den er lett tilgjengelig for alle. Det er viktig at de aller minste barna også kan bruke  disse og oppleve den gode frilufts følelsen. Den andre gapahuken har vi i fjæra nedenfor barnehagen med gode muligheter for å utforske det marine miljøet.