Velkommen til Trollstua Barnehage

Trollstua er en 3 avdelings barnehage som ligger øverst i Mellomlia boligfelt. Barnehagen har ei småbarnsavdeling for barn fra 0-3 år, og to avdelinger for barn fra 3-6 år. Med naturskjønne omgivelser; skogen og slalombakken, ligger forholdene til rette for et trivelig fysisk miljø. Trollstua er en privat foreldreeid barnehage.