Eierstyret

Eierstyret har i samarbeid med daglig leder det overordnede ansvaret for den daglige driften i barnehagen.

 

 

Eierstyret består av 5 foreldre:

Styreleder:

Espen Haugan tlf 97577106

Nestleder:

Vegard Bogstrand tlf 91009300

Sekretær

Aina Pettersen tlf 95734565

Styremedlemmer:

Elisabeth Skogheim tlf 957 34740

Mats Nordmo tlf 92418481

Varamedlem:

Øystein Elvevold