Foreldrerådet

Foreldrerådet består av 5 foreldre: Leder: Vanja Hårseide, tlf. 95075846 Nestleder: Michael Andersen tlf. 984 83104 Kasserer: Silje Sørensen, tlf. 95277680 Foreldrerådsrepresentanter: Erik Ag, tlf. 95772244 Steve Rokstad, tlf. 90899455

Foreldrerådet er valgt inn av foreldrene og de ansatte i barnehagen. Oppgavene til foreldrerådet er organisering av dugnader, mørketidsmesse og andre sosiale begivenheter. 

 Det å ha et eieforhold til barnehagen er nok positivt for de fleste. Gjennom dugnader og sosiale arrangmenter blir man kjent på en helt annen måte. Videre ønsker man selvfølgelig det beste for sin egen barnehage, og yter best mulig.

 Foreldrerådet bidrar også med innkjøp av diverse lekeapparater og pedagogisk utstyr som barna i barnehagen nyter godt av.

Den flotte innsatsen til foreldre i forhold til dugnader, loddsalg, mørketidsmesse o.l. fører til inntekter som kommer barna til gode.