Enkeltbarnet i sentrum

Vi syns det er viktig å se enkeltbarnet, og dets behov og særegenhet. I en barnehage med mange barn, blir dette ekstra viktig. Derfor blir også et godt foreldresamarbeid veldig avgjørende, noe vi jobber mye med. Det er viktig å møte foreldrenes og barnas ønsker.

Vi som jobber i Trollstua barnehage er opptatt av fellesskap og samhold i hele barnehagen. Alle de voksne kjenner barna på de ulike avdelingene, og selv om barna er mest kjent med personalet på sin avdeling, har de et godt kjennskap og forhold til de voksne på de andre avdelingene også. Dette syns vi er veldig viktig i forhold til barns trivsel og trygghet i hverdagen. På denne måten blir enkeltbarnet sett og ivaretatt av alle.

Barnehagen har et stort fellesrom i midten, som er et naturlig samlingspunkt, og som knytter avdelingene sammen. Barna tilhører hver sin avdeling, men kan selvfølgelig besøke de andre avdelingene. På morran er avdelingsdørene åpne, og vi kan gå mellom avdelingene.
Samtidig som vi jobber mye med fellesskapet i hele barnehagen, syns vi det er positivt å tilhøre sin avdeling. Man kan trekke seg tilbake, og har mindre barn og voksne å forholde seg til.